Banner top
Menu portal
Giới thiệu
Banner tin tức - sự kiện
Banner - Góp ý - Ý kiến
Kế hoạch
Banner thi đua - khen thưởng
Tổ chức đoàn thể
Thông tin tuyển sinh
Công khai thông tin
Hiển thị nội dung bài viết

KẾ HOẠCH Truyền thông về Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

04/07/2022
09:41:00
70

KẾ HOẠCH

Truyền thông về Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

 

Thực hiện kế hoạch năm học 2021-2022, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Quảng Bình ban hành Kế hoạch truyền thông về Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình như sau:

 1. Mục đích, yêu cầu

 • Nhằm mục đích đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022; giúp cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh học sinh nhận thức đầy đủ, đúng đắn ý nghĩa, mục đích của Kỳ thi; nắm bắt đầy đủ thông tin liên quan đến Kỳ thi và những quy định, Quy chế thi; nâng cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

 • Tạo sự đồng thuận, ủng hộ và phối hợp tích cực của nhân dân; các cơ quan, đơn vị, đoàn thể và lực lượng xã hội để tổ chức Kỳ thi tại địa phương nghiêm túc, an toàn, chất lượng.

 • Đẩy mạnh thông tin nội bộ; chủ động trong cung cấp thông tin cho báo chí; phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông trung ương và địa phương để truyền thông cho Kỳ thi.

 1. Nội dung, hình thức thông tin, truyền thông

 1. Xây dựng chuyên mục “Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022” trên Cổng Thông tin điện tử của ngành GDĐT, kết nối với Cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị liên quan.

 • Phản ánh các hoạt động của Ban Chỉ đạo thi; công tác chuẩn bị cho Kỳ thi của các địa phương, các cơ sở giáo dục THPT, GDDN, các Điểm thi.

 • Chia sẻ những thông tin, những kinh nghiệm trong ôn thi, trong làm bài thi.

 • Cập nhật kịp thời, chính xác thông tin về tình hình tổ chức các buổi thi, môn thi; kết quả thi tốt nghiệp, kết quả tuyển sinh.

 1. Thông tin báo chí về Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh năm 2022

Biên tập Thông tin báo chí về Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2022 tại tỉnh Quảng Bình; cung cấp đầy đủ thông tin về Kỳ thi cho các cơ quan báo chí theo đúng quy định nhằm tuyền truyền cho Kỳ thi.

 1. Tổ chức các Hội nghị, trực báo thi để thông tin về công tác chuẩn bị và tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại Hội đồng thi tỉnh Quảng Bình, tất cả các Hội nghị (Hội nghị Ban chỉ đạo, Hội nghị cán bộ cốt cán...) đều mời phóng viên đài, báo dự, đưa tin.

 

 1. Phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông các cấp trên địa bàn tỉnh thực hiện các phóng sự, chuyên mục phỏng vấn về công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tại địa phương, tại từng Điểm thi, các điểm mới trong Kỳ thi,…

 2. Cung cấp thông tin và thực hiện báo cáo về tình hình chuẩn bị tổ chức thi, kết quả tổ chức thi. Sở gửi đáp án về Kỳ thi tốt nghiệp THPT trên sóng truyền hình Quảng Bình (QBTV).

 1. Tổ chức thực hiện

 1. Sở Giáo dục và Đào tạo

 • Văn phòng Sở GDĐT làm đầu mối trong công tác truyền thông, phối hợp với Phòng Quản lý chất lượng, Thanh tra Sở GDĐT, Phòng Giáo dục Trung học - Thường xuyên và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ liên quan triển khai thực hiện các nội dung sau:

 • Đăng tải các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp và những thông tin cần thiết về Kỳ thi trên chuyên mục “Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022” trên Cổng Thông tin điện tử của ngành GDĐT.

 • Thông báo địa chỉ Email và số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận và xử lý thông tin Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022; nắm bắt kịp thời thông tin từ cơ sở, phản ánh Thường trực Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, cấp quốc gia để chỉ đạo xử lý.

 • Giữ mối liên hệ thường xuyên, cung cấp thông tin và báo cáo kịp thời tình hình và kết quả việc tổ chức Kỳ thi cho Bộ GDĐT, Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh theo quy định.

 • Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Bình, Báo Giáo dục và Thời đại và các cơ quan báo chí trung ương hoạt động tại địa bàn tỉnh truyền thông về Kỳ thi.

 1. Các đơn vị trực thuộc Sở, các trung tâm GDDN có học sinh dự thi, các Điểm thi của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

 • Phổ biến, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Kỳ thi; các điểm mới của Kỳ thi và kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2022 đến toàn thể cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh học sinh và nhân dân địa phương.

 • Tổ chức tập huấn, quán triệt kế hoạch tổ chức Kỳ thi, Quy chế thi, những điểm mới trong Kỳ thi năm 2022 đối với cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh của đơn vị đảm bảo yêu cầu, chất lượng; chú trọng nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức nhà giáo của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong thực hiện nhiệm vụ thi; phòng tránh các gian lận trong thi cử. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương các cấp; các cơ quan, đoàn thể tại địa phương để đẩy mạnh tuyên truyền cho Kỳ thi nhằm tạo sự đồng thuận trong thực hiện và sự hỗ trợ đối với đơn vị cũng như với học sinh, nhất là học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh ở xa Điểm thi, để đơn vị tổ chức tốt Kỳ thi và học sinh tham gia thi thuận lợi.

 • Tích cực phối hợp với các cơ quan báo, đài của địa phương để truyền thông cho Kỳ thi. Cung cấp thông tin cho báo chí; tạo điều kiện để phóng viên tác nghiệp truyền thông cho Kỳ thi theo quy định.

 • Cung cấp thông tin và báo cáo kịp thời cho Sở GDĐT về tình hình, kết quả tổ chức Kỳ thi tại đơn vị, địa phương.

 

 • Thông tin kịp thời về tình hình chuẩn bị cho Kỳ thi, tình hình tổ chức thi, những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện cho bộ phận thường trực của Sở GDĐT (Trưởng phòng Quản lý chất lượng, Chánh Văn phòng) để Sở GDĐT báo cáo Ban Chỉ đạo cấp tỉnh chỉ đạo xử lý.

 • Thực hiện việc báo cáo nhanh về thông tin và kết quả tổ chức mỗi buổi thi cho Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi theo đúng quy định.

 • Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung của Kế hoạch trên đây. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, xin liên hệ với Sở GDĐT (qua Phòng Quản lý chất lượng số điện thoại 0913.766.708 - Ông Nguyễn Giang Nam, Trưởng phòng) để được hướng dẫn, giải quyết./.

 

[Trang chủ]
Thông báo
Banner - Thư viện ảnh
Banner - Thư viện video
Banner - Bộ giáo dục và đào tạo
Banner - Sở Giáo dục & Đào tạo Quảng Bình
Banner - Cổng thông tin điện tử Quảng Bình
Liên kết website
Footer

Trường THPT Lê Lợi

Địa chỉ: Xã Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình
Email: thpt_leloi@quangbinh.edu.vn